Advanced Open Water Diver

 

PADI Advanced Open Water Diver

За тези, които искат да усъвършенстват своите умения и да получат максимално удоволствие от гмуркането, е създаден курсът Advanced Open Water Diver. Той е крачка по пътя към нови приключения.

Курсът Advanced Open Water Diver ви предоставя възможност да придобиете увереност и опит, като обучението ви протича под ръководството на PADI професионалисти. Благодарение на широкия спектър от възможности, предоставени от програмата на курса, всеки може да избере това, което му е най-интересно.

Курсът съдържа общо 5 гмуркания - 2 от които са задължителни като дисциплини - дълбочинно гмуркане и подводно ориентиране. Останалите 3 курса можете да изберете от списъка по долу.

Обучението се провежда непосредствено във водата в процеса на гмуркане и всички навици се отработват на практика. Програмата на курса включва следните гмуркания:

 • Altitude Diver (гмуркане при голяма надморска височина)
 • Boat Diver (гмуркане от лодка)
 • Drift Diver (гмуркане при наличие на течение)
 • Deep Diver (дълбочинно гмуркане)
 • Dry Suit Diver (гмуркане със сух костюм)
 • Dive Propulsion Vehicle (гмуркане с водолазно торпедо)
 • Multilevel Diver (гмуркане на няколко нива)
 • Night Diver (нощно гмуркане)
 • Peak Performance Buoyancy (майсторско владеене на плаваемостта)
 • Search and Recovery (търсене и изваждане на потънали обекти)
 • Underwater Naturalist (подводен натуралист)
 • Underwater Photographer (подводен фотограф)
  Underwater Videographer (подводен видеооператор)
 • Underwater Navigation (подводно ориентиране)
 • AWARE Fish Identification (разпознаване на риби по методиката AWARE)
 • Wreck Diver (гмуркане до потънали обекти)

В програмата може да се включи всеки, навършил 12 години и притежаващ сертификат PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver или техен еквивалент.

 

 

В програмата Adventures in Diving са предвидени два варианта за получаване на сертификат. Може да направите три произволно избрани гмуркания от горният списък, като по този начин ще получите сертификат PADI Adventure Divеr. За да получите сертификат PADI Advanced Open Water Diver, трябва да направите пет гмуркания сред които задължително трябва да са Deep Diver и Underwater Navigation. Деца на 12-14 години, успешно преминали програмата, получават съответно сертификати Junior Adventure Diver и Junior Advanced Open Water Diver.

Максималната препоръчителна дълбочина за гмуркане при тази програма е 30 метра.

Получавайки сертификат PADI Advanced Open Water Diver или Junior Advanced Open Water Diver, водолазите достигат нивото, необходимо за започване на курса Rescue Diver и освен това могат да изберат всякакъв специализиран курс. Само за някои от специализираните курсове има възрастово ограничение и те са:

 • Cavern Diver (гмуркане в пещери) – 18 години
 • Semiclosed Rebreather Dolphin /Atlantis/ Ray (полузатворени цикли), Deep Diver и Wreck Diver – 15 години
 • Search and Recovery – 12 години.

Всяко гмуркане в рамките на курса PADI Advanced Open Water Diver се зачита като първо гмуркане за съответния Specialty курс. Например, ако направите нощно гмуркане по програмата PADI Advanced Open Water Diver, то едновременно се зачита и за първо гмуркане в рамките на специализираният курс Night Diver.

http://www.bg-diving.com