Open Water Scuba Instructor

 

Open Water Scuba Instructor                                        

За да получите сертификат за инструктор на PADI, е необходимо да преминете курс за подготовка на инструктори IDC. След успешното завършване на курса, Вие получавате право да преподавате по системата на PADI.

За да започнете курса IDC, е необходимо:

  • Да имате сертификат PADI Assistant Instructor, PADI Divemaster или еквивалентен такъв от друга призната водолазна организация.
  • Да сте навършили 18 години.
  • Да се намирате в добра физическа форма по време на занятията по гмуркане и да предоставите медицинска свидетелство, подписано от лекар.
  • Да имате водолазен сертификат в продължение на минимум 6 месеца, а също така при записване в курса да сте направили и записали минимум 60 гмуркания в открита вода, като задължително трябва да има нощни, дълбочинни и гмуркания с подводна навигация, а до изпита да имате не по-малко от 100 записани гмуркания.
  • Да представите свидетелство за посещение на CPR курс през последните две години.

 

 

В рамките на курсовете за подготовка на инструктори IDC Вие ще се запознаете със системата на обучение на PADI, основните й стандарти и процедури, ще се научите правилно да преподавате теоретичния материал, ще провеждате упражнения в закрита вода, учебни гмуркания в открита вода, ще получите полезни допълнителни знания.

След преминаване на курса IDC е необходимо да вземете изпита за инструктор IE. На него се оценяват теоретичните Ви знания, уменията Ви да преподавате теория, да провеждате обучение в закрита и открита вода, а също така владеенето на дадени умения и степента на професионализъм.

Получавайки квалификация PADI Open Water Scuba Instructor, Вие ще можете да преподавате всички курсове за запознаване с гмуркането, курсовете за любители водолази и курса Divemaster. Изключение правят специализираните курсове и Emergency First Response, за преподаване на които трябва да преминете обучение съответно по програмите Specialty Diver Instructor и Emergency First Response Instructor.

Успешно усвоилите курса IDC и издържали изпита IE, получават идентификационна карта и диплома, свидетелстващи за придобитата квалификация PADI Open Water Scuba Instructor.

http://www.bg-diving.com