Dive Professional Programs

 

Професионални програми за водолази

Няма ли да е прекрасно, ако изпитвате удовлетворение от работата си и да Ви плащат за това. Тогава участвайте в нашите професионални програми за водолази и го направете реалност.

Dive Guide   Divemaster   Dive Control Specialist
Изисквания
Минимална възраст: 18 години
Сертификат: AOWD and Stress&Rescue
Минимални гмуркания: 50
  Изисквания
Минимална възраст: 18 години
Сертификат: Dive Guide and Science of Divin
Минимални гмуркания: 60
  Изискванияite
Минимална възраст: 18 години
Сертификат: Divemaster
Минимални гмуркания: 75


Open Water Instructor   Специализирани курсове: 
Navigation Deep Diving Enriched Air Nitrox
Boat Diving Perfect Buoyancy Search & Recovery
Dry Suit Diving Night/Limited Visibility Wreck Diving
Shark Diving Digital Underwater Photography Equipment Techniques
Waves, Tides & Currents Stress & Rescue  
SSI Specialty Instructor
  Advanced Open Water Instructor
Изисквания
Минимална възраст: 18 години
Сертификат:Dive Control Specialist and ITC
Минимални гмуркания: 100
Изисквания
Минимална възраст: 18 години
Сертификат: Open Water Instructor, DSRI & EANI, 2 SPI
Минимални гмуркания:100
  Изисквания
Минимална възраст: 18 години
Сертификат: Dive Control Specialist
Минимални гмуркания: 100
   


Dive Control Specialist Instructor   Master Instructor   Instructor Trainer
Изисквания
Минимална възраст: 18 години
Сертификат: Advanced Open Water Instructor
Минимални гмуркания: 100
  Изисквания
Минимална възраст: 20 години
Сертификат: Dive Control Specialist Instructor
Минимални гмуркания: 250
  Изисквания
Минимална възраст: 21 години
Сертификат: Master Instructor
Минимални гмуркания:: 250

Търсите екстремното. Станете TXR Instructor
Oбучение

Независимо от Вашата моментна подготовка, ще трябва да приемете предизвикателството на природата, дълбочината, екипировката и някои процедури, които не са често срещани при любителите водолази. Ще придобиете нови познания, водолазни умения и сериозен опит.

TXR Advanced Nitrox Изисквания
Минимална възраст: 18 години
Сертификат : SSI Deep Diving Instructor и SSI EAN Instructor сертификат от 10 водолаза EAN
Минимални гмуркания : 25 гмуркания EAN
 
TXR Technical Foundations<br />
            Standards Изисквания
Минимална възраст: 18 години
Сертификат : SSI Deep Diving Instructor, SSI EAN Instructor certification by 10 EAN divers, SSI Diver Stress & Rescue Instructor, SSI navigation or wreck diving, Cavern Instructor (only one required), SSI Advanced Open Water Instructor, SSI TechXR Technical Foundations Diver or qualifying certification
Минимални гмуркания : 25 гмуркания, EAN 20 гмуркания, които са на дълбочина повече от 24м
 
TXR Decompression Procedures Изисквания
Минимална възраст: 18 години
Сертификат : SSI Deep Diving Instructor, SSI EAN Instructor, SSI diver Stress & Rescue Instructor, SSI navigation or wreck diving, Cavern Instructor (само едно ниво е необходимо), SSI Advanced Open Water Instructor, SSI TechXR Technical Foundations Instructor или еквивалентен, TechXR Decompression Procedures Diver или еквивалентен серитификат за 10 TechXR Technical Foundations students или подобен
Минимални гмуркания : 30 декомпресионни гмуркания
 
TXR Normoxic Trimix Изисквания
Минимална възраст: 18 години
Сертификат : SSI Deep Diving Instructor, SSI EAN Instructor, SSI Diver Stress & Rescue Instructor, SSI navigation or wreck diving, Cavern Instructor (само едно ниво е необходимо), SSI Advanced Open Water Instructor, SSI TechXR Technical Foundations Instructor или еквивалентен, TechXR Normoxic Trimix Diver или еквивалентен сертификат за 10 TechXR Technical Foundations students или подобен
Минимални гмуркания : 30 декомпресионни гмуркания
 
TXR Advanced Decompression Producedures Изисквания
Минимална възраст: 18 години
Сертификат : SSI Deep Diving Instructor, SSI EAN Instructor, SSI diver Stress & Rescue Instructor, SSI navigation or wreck diving, Cavern Instructor (just one level is required), SSI Advanced Open Water Instructor, SSI TechXR Technical Foundations Instructor or equivalent, TechXR Decompression Procedures Diverили еквивалентен сертификат за 10 TechXR Technical Foundations students или подобен
Минимални гмуркания : 30 декомпресионни гмуркания

http://www.bg-diving.com