Бизнес Система

SSI – много повече от агенция, издаваща сертификати

diveSSI Image: DiversDiamond SSI е образователна и бизнес организация, която взима стратегически решения в интерес на центровете за гмуркане. Това може да звучи странно за компания, която се спонсорира сама относно материалите за обучение за водолази. Издаването на сертификати е само една част от работата на SSI.

Компанията се гордее, че е единствената организация, която предоставя доказана система, съчетаваща в себе си образование, продажба на екипировка и пътувания.  Подходът е насочен към оценяване на шестте водолазни центрове, свързани с Вашия водолазен бизнес, и селектиране на програма, продукт или услуга, които да са подходящи за Вашите нужди.

Целта на агенцията е да подобри Вашата рентабилност и успех чрез използване на напълно развити бизнес стратегии и висококачествени програми. Чрез развитието на лоялни клиенти Вие отъпквате една пътека, която ще повиши както Вашата работа, така и тази на компанията.

 

Вашите предимства

Системата на SSI  е най-гъвкавата и адаптивна образователна система в този отрасъл. Възможността да се приспособят стандартите към местните условия и нуждите на учащите дава възможност на SSI центровете да предложат едни реални програми – с цел обучение на компетентни водолази, които знаят как да спазват правилата за безопасност.

Основата за гъвкавост е правило 80/20. Това означава, че  80% от знанията са предоставени от обучителната програма, а останалите 20 – са базирани на решения на инструктора. По този начин професионалните водолази на SSI  не са поставени в строго определени граници и могат да изпитат удовлетворение от прилагането на собствения си опит. Този „бонус” е в полза на индивидуалното развитие на учащите се и помага да се обучат едни добри водолази.
SSI – Ваш партньор! SSI стои зад това да компанията да бъде гъвкава. Но това не е достатъчно – всеки един професионален водолаз и всеки център е считан за „истински партньор”.

Вашите предложения са важни за организацията и ще бъдат обсъдени с хората, отговорни за процеса. Добрите идеи се обработват бързо и може да има въздействие върху „Вашия партньор в обучението”.

Две отделни системи

Системите са начинът, по който се управлява даден бизнес и SSI  не е изключение. Тяхната обучителна и бизнес системи са създадени, за да помогнат на водолазните центрове да се стиковат с останалия водолазен бизнес. Тази иновация помага да правите Вашия бизнес по изгоден – да придобиете и задържите лоялни клиенти и да прилагате най- добрите стратегии, които са на пазара днес.

  1. Тяхната  образователна система се състои от продукти, услуги и курсове, които помагат на Вашия водолазен център и екип.
  2. Тяхната бизнес система се състои от продукти и услуги, които помагат на Вашите продажби на дребно, персонал, пътуване, ремонт и отдаване под наем на центрове с цел печалба.

SSI е единствената организация, която предлага доказан метод , който комбинира  обучение с бизнес –навлизащите в спорта се учат да се гмуркат и след това стават лоялни клиенти.  Системите на SSI подпомагат Вашия бизнес като развиват повече  продажби чрез прилагането на маркетинг психология „защо да купя”. Когато системата е приложена, тя ще Ви помогне в постигането на Вашите цели относно продажбата на курсове, екипировка и водолазни пътувания.

 

Два уникални SSI бизнес модела

Бизнес моделите са създадени, за да създадат последователност. Това в замяна създава комфорт и увереност във Вашите служители. SSI предлага  два модела: един за контролиране на Вашия бизнес, и друг – обучение на клиентите Ви.

 

diveSSI Image: CLC 1) SSI бизнес модел

Бизнес моделът на SSI е базиран на процес, които се нарича „кръг на лоялността на клиента”.  Чрез използването на кръга водолазните центрове на SSI набират нови ученици, които след това се превръщат в лоялни клиенти.

 

Стъпка 1. Привличане на клиенти

Стъпка 2. Клиентско развитие: развитие и осъществяване на връзка с клиента

 

Стъпка 3. Обвързване с клиента : продажби

Стъпка 4. Задържане на клиенти

2) SSI обучителен модел

В компанията силно се вярва, че има разлика между ученето и ставането на водолаз. Неразделна част от превръщането на нови ученици в лоялни клиенти е SSI  Diver Diamond. Той може да се види във всички техни програми и е средство, което използват за разработването на дългосрочни клиенти.
Този диамант символизира четирите основни елемента необходими  за успешно водолазно развитие: подходящо знание; подходящи умения; подходяща екипировка и подходящ опит.

Търговия на дребно, свързана с обучението

За да успеете да осъществите различните системи на SSI, на всички водолазни центрове и мениджъри се предоставя възможността да постъпят във водолазен университет.

Годишната интернационална конференция на SSI  е проектирана специално за водолазните центрове. Това е възможност за тях да научат нови стратегии и техники, да бъдат информирани и обучени относно нови продукти и програми на SSI, и да споделят идеи един на друг.

Няма значение къде се намирате, SSI Ви предоставя с бизнес консултант само за Вас. Той е отдаден на това да Ви помогне в разбирането и прилагането на образователните програми. Техният обслужващ център е на разположение за Вас от понеделник до петък . Те са на Ваше разположение по всички въпроси, които Ви интересуват.

 

http://www.bg-diving.com